Μικρογλυπτική Kαστρινάκης Αντώνης Ζαχαριάδης Σώτος Παπασπύρου Σπύρος