Μικρογλυπτική Αντώνης Παπαδόπουλος Ζαχαριάδης Σώτος Τηλελής Γιώργος