Μικρογλυπτική Ζαχαριάδης Σώτος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Παπασπύρου Σπύρος