Μεταξοτυπίες Kαστρινάκης Αντώνης Ζαχαριάδης Σώτος Παπασπύρου Σπύρος