Έργα με κορνίζα Δικέφαλος Κώστας Ζαχαριάδης Σώτος Ζησιμοπούλου Μαρία