Έργα με κορνίζα Kαστρινάκης Αντώνης Ζαχαριάδης Σώτος Παπασπύρου Σπύρος