Έργα με κορνίζα Kαστρινάκης Αντώνης Ζαχαριάδης Σώτος Τηλελής Γιώργος