Έργα με κορνίζα Ανδρέας Ψαράκος Αντώνης Παπαδόπουλος Ζαχαριάδης Σώτος