Έργα με κορνίζα Αντώνης Παπαδόπουλος Ζαχαριάδης Σώτος Τηλελής Γιώργος