Έργα με κορνίζα Αλεξόπουλος Στάθης Χαμηδιελή Φωτεινή