Έργα με κορνίζα Kαστρινάκης Αντώνης Μαίρη Σταματοπούλου