Έργα με κορνίζα Αντώνης Παπαδόπουλος Βαλαής Κωνσταντίνος