Έργα με κορνίζα Ζησιμοπούλου Μαρία Χαμηδιελή Φωτεινή