Έργα με κορνίζα Καραμήτας Θανάσης Χαμηδιελή Φωτεινή