Μικρογλυπτική Δικέφαλος Κώστας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φούντας Θάνος