Αντικείμενα Τέχνης Ζαχαριάδης Σώτος Ζησιμοπούλου Μαρία