Αντικείμενα Τέχνης Δικέφαλος Κώστας Χαμηδιελή Φωτεινή