Έργα με κορνίζα Δικέφαλος Κώστας Ζαχαριάδης Σώτος Παπασπύρου Σπύρος