Έργα με κορνίζα Αντώνης Παπαδόπουλος Ζαχαριάδης Σώτος Κόκκαλης Γιάννης