Έργα με κορνίζα Αλεξόπουλος Στάθης Ζαχαριάδης Σώτος Ζησιμοπούλου Μαρία