Έργα με κορνίζα Αλεξόπουλος Στάθης Ζαχαριάδης Σώτος Χαμηδιελή Φωτεινή