Έργα με κορνίζα Δικέφαλος Κώστας Ζαχαριάδης Σώτος Χαμηδιελή Φωτεινή