Έργα με κορνίζα Βαλαής Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης Σώτος Κόκκαλης Γιάννης