Έργα με κορνίζα Βαλαής Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης Σώτος Κοροβέσης Δημήτρης