Έργα με κορνίζα Βαλαής Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης Σώτος Ζησιμοπούλου Μαρία