Έργα με κορνίζα Βαλαής Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης Σώτος Κυριάκου Νικόλας