Έργα με κορνίζα Ανδρέας Ψαράκος Ζαχαριάδης Σώτος Κυριάκου Νικόλας