Έργα με κορνίζα Ανδρέας Ψαράκος Ζαχαριάδης Σώτος Ζησιμοπούλου Μαρία