Έργα με κορνίζα Kαστρινάκης Αντώνης Ζαχαριάδης Σώτος Κόκκαλης Γιάννης