Έργα με κορνίζα Kαστρινάκης Αντώνης Ζαχαριάδης Σώτος Ζησιμοπούλου Μαρία