Έργα με κορνίζα Βαλαής Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης Σώτος Τηλελής Γιώργος