Έργα με κορνίζα Kαστρινάκης Αντώνης Αντώνης Παπαδόπουλος Ζαχαριάδης Σώτος