Έργα με κορνίζα Βαλαής Κωνσταντίνος Παπασπύρου Σπύρος Φούντας Θάνος