Έργα με κορνίζα Ανδρέας Ψαράκος Φούντας Θάνος Χαμηδιελή Φωτεινή