Έργα με κορνίζα Kαστρινάκης Αντώνης Παπασπύρου Σπύρος Φούντας Θάνος