Έργα με κορνίζα Αντώνης Παπαδόπουλος Ζησιμοπούλου Μαρία Φούντας Θάνος