Έργα με κορνίζα Αντώνης Παπαδόπουλος Φούντας Θάνος Χαμηδιελή Φωτεινή