Έργα με κορνίζα Δικέφαλος Κώστας Χαμηδιελή Φωτεινή