Έργα με κορνίζα Κυριάκου Νικόλας Χαμηδιελή Φωτεινή