"διακριτικές παρουσίες..."

  • Επισκόπηση
  • Δελτία τυπου
  • Αναφορές

Πρώτος φιλοξενούμενος του νέου αυτού κύκλου είναι ο Οδυσσέας Σέλιος, που συμμετέχει με ελαιογραφίες και ακουαρέλες και η έκθεση του οποίου θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 16 έως τις 30 Ιουνίου 2014.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: Δευτέρα - Tετάρτη - Σάββατο 9.30-14.00 και Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09.30 - 14.00 κ' 17.30-21.00.

Ανοιχτή πρόσκληση

Με την ευκαιρία αυτή απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες για να μας υποβάλλουν προτάσεις με δείγματα της δουλειάς τους, ώστε να συμμετέχουν στις μικρές αυτές εκθέσεις.

Πρώτος φιλοξενούμενος του νέου αυτού κύκλου είναι ο Οδυσσέας Σέλιος, που συμμετέχει με ελαιογραφίες και ακουαρέλες και η έκθεση του οποίου θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 16 έως τις 30 Ιουνίου 2014.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: Δευτέρα - Tετάρτη - Σάββατο 9.30-14.00 και Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09.30 - 14.00 κ' 17.30-21.00.

Ανοιχτή πρόσκληση

Με την ευκαιρία αυτή απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες για να μας υποβάλλουν προτάσεις με δείγματα της δουλειάς τους, ώστε να συμμετέχουν στις μικρές αυτές εκθέσεις.

Πρώτος φιλοξενούμενος του νέου αυτού κύκλου είναι ο Οδυσσέας Σέλιος, που συμμετέχει με ελαιογραφίες και ακουαρέλες και η έκθεση του οποίου θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 16 έως τις 30 Ιουνίου 2014.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: Δευτέρα - Tετάρτη - Σάββατο 9.30-14.00 και Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09.30 - 14.00 κ' 17.30-21.00.

Ανοιχτή πρόσκληση

Με την ευκαιρία αυτή απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες για να μας υποβάλλουν προτάσεις με δείγματα της δουλειάς τους, ώστε να συμμετέχουν στις μικρές αυτές εκθέσεις.