Εργα Δημήτρη Ράτσικα

  • Επισκόπηση
  • Δελτία τυπου
  • Αναφορές

Ευκαιρία μοναδική και ονειρεμένη να ανακαλυφθεί το προσωπικό ύφος μιας καθαρής ζωγραφικής, ένα αμάλγαμα όπου αναμειγνύεται η αντίληψη και η μνήμη για τα πράγματα της σύγχρονης τέχνης και δημιουργίας εικόνας. Τέχνη που σέβεται το μέτρο και μάχεται για το καλό (ωραίο) ευρύτερα, για τη δημιουργία. Έμπνευση (έρως), αλήθεια δημιουργία διακρίνει το έργο του που σε γοητεύει τόσο αισθηματικά όσο και διανοητικά χωρίς να χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Στο έργο του μπορούμε να πούμε πως η θεωρία αρθρώνεται οργανικά με την πράξη στο καλλιτεχνικό πεδίο και ευρύτερα σε αυτόν της δημιουργίας.

Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 27 Μαρτίου μέχρι και τις 18 Απριλίου.

Θα είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 - 14:00 και από 17:30 έως 21:00. Το Σάββατο από 9:30 έως 15:00.

Ευκαιρία μοναδική και ονειρεμένη να ανακαλυφθεί το προσωπικό ύφος μιας καθαρής ζωγραφικής, ένα αμάλγαμα όπου αναμειγνύεται η αντίληψη και η μνήμη για τα πράγματα της σύγχρονης τέχνης και δημιουργίας εικόνας. Τέχνη που σέβεται το μέτρο και μάχεται για το καλό (ωραίο) ευρύτερα, για τη δημιουργία. Έμπνευση (έρως), αλήθεια δημιουργία διακρίνει το έργο του που σε γοητεύει τόσο αισθηματικά όσο και διανοητικά χωρίς να χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Στο έργο του μπορούμε να πούμε πως η θεωρία αρθρώνεται οργανικά με την πράξη στο καλλιτεχνικό πεδίο και ευρύτερα σε αυτόν της δημιουργίας.

Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 27 Μαρτίου μέχρι και τις 18 Απριλίου.

Θα είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 - 14:00 και από 17:30 έως 21:00. Το Σάββατο από 9:30 έως 15:00.

Ευκαιρία μοναδική και ονειρεμένη να ανακαλυφθεί το προσωπικό ύφος μιας καθαρής ζωγραφικής, ένα αμάλγαμα όπου αναμειγνύεται η αντίληψη και η μνήμη για τα πράγματα της σύγχρονης τέχνης και δημιουργίας εικόνας. Τέχνη που σέβεται το μέτρο και μάχεται για το καλό (ωραίο) ευρύτερα, για τη δημιουργία. Έμπνευση (έρως), αλήθεια δημιουργία διακρίνει το έργο του που σε γοητεύει τόσο αισθηματικά όσο και διανοητικά χωρίς να χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Στο έργο του μπορούμε να πούμε πως η θεωρία αρθρώνεται οργανικά με την πράξη στο καλλιτεχνικό πεδίο και ευρύτερα σε αυτόν της δημιουργίας.

Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 27 Μαρτίου μέχρι και τις 18 Απριλίου.

Θα είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 - 14:00 και από 17:30 έως 21:00. Το Σάββατο από 9:30 έως 15:00.