Έκθεση Μινιατούρας

  • Επισκόπηση
  • Δελτία τυπου
  • Αναφορές

Μια μινιατούρα αποτελεί ολοκληρωμένο έργο τέχνης, που διέπεται από τις ίδιες γενικές αρχές όπως και ένα έργο μεγάλων διαστάσεων. Απαιτεί ωστόσο, λόγω του μεγέθους, δεξιότητα και πειθαρχία από τον καλλιτέχνη.

Ο ΣΚΕΤΒΕ έχει αποδείξει στο παρελθόν την αγάπη με την οποία «αγκαλιάζει» τη μικρογραφία: Πανελλήνια έκθεση Μινιατούρας, Διαβαλκανική Έκθεση Μινιατούρας, ομαδικές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη και συμμετοχές μελών σε διεθνείς εκθέσεις μινιατούρας. Σήμερα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια στο σύλλογο και μια συνέπεια στην επιδίωξη εικαστικών στόχων, διοργανώνει εκθέσεις μικρογραφίας σε Θεσσαλονίκη, Νάουσα και Iωάννινα.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναδείξουμε την τεράστια εικαστική αξία της μικρογραφίας, να εμφυσήσουμε στους φίλους των εικαστικών τεχνών την αγάπη για το μικρό (συχνά ισχύει ότι “Less is … more”) και ευελπιστούμε ότι η προσπάθειά μας θα βρει τη δέουσα ανταπόκριση στο κοινό της Ηπείρου.

Γιώργος Πολίτης

Πρόεδρος ΣΚΕΤΒΕ

Μια μινιατούρα αποτελεί ολοκληρωμένο έργο τέχνης, που διέπεται από τις ίδιες γενικές αρχές όπως και ένα έργο μεγάλων διαστάσεων. Απαιτεί ωστόσο, λόγω του μεγέθους, δεξιότητα και πειθαρχία από τον καλλιτέχνη.

Ο ΣΚΕΤΒΕ έχει αποδείξει στο παρελθόν την αγάπη με την οποία «αγκαλιάζει» τη μικρογραφία: Πανελλήνια έκθεση Μινιατούρας, Διαβαλκανική Έκθεση Μινιατούρας, ομαδικές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη και συμμετοχές μελών σε διεθνείς εκθέσεις μινιατούρας. Σήμερα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια στο σύλλογο και μια συνέπεια στην επιδίωξη εικαστικών στόχων, διοργανώνει εκθέσεις μικρογραφίας σε Θεσσαλονίκη, Νάουσα και Iωάννινα.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναδείξουμε την τεράστια εικαστική αξία της μικρογραφίας, να εμφυσήσουμε στους φίλους των εικαστικών τεχνών την αγάπη για το μικρό (συχνά ισχύει ότι “Less is … more”) και ευελπιστούμε ότι η προσπάθειά μας θα βρει τη δέουσα ανταπόκριση στο κοινό της Ηπείρου.

Γιώργος Πολίτης

Πρόεδρος ΣΚΕΤΒΕ

Μια μινιατούρα αποτελεί ολοκληρωμένο έργο τέχνης, που διέπεται από τις ίδιες γενικές αρχές όπως και ένα έργο μεγάλων διαστάσεων. Απαιτεί ωστόσο, λόγω του μεγέθους, δεξιότητα και πειθαρχία από τον καλλιτέχνη.

Ο ΣΚΕΤΒΕ έχει αποδείξει στο παρελθόν την αγάπη με την οποία «αγκαλιάζει» τη μικρογραφία: Πανελλήνια έκθεση Μινιατούρας, Διαβαλκανική Έκθεση Μινιατούρας, ομαδικές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη και συμμετοχές μελών σε διεθνείς εκθέσεις μινιατούρας. Σήμερα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια στο σύλλογο και μια συνέπεια στην επιδίωξη εικαστικών στόχων, διοργανώνει εκθέσεις μικρογραφίας σε Θεσσαλονίκη, Νάουσα και Iωάννινα.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναδείξουμε την τεράστια εικαστική αξία της μικρογραφίας, να εμφυσήσουμε στους φίλους των εικαστικών τεχνών την αγάπη για το μικρό (συχνά ισχύει ότι “Less is … more”) και ευελπιστούμε ότι η προσπάθειά μας θα βρει τη δέουσα ανταπόκριση στο κοινό της Ηπείρου.

Γιώργος Πολίτης

Πρόεδρος ΣΚΕΤΒΕ